Công văn 2632/BCT-XNK 2020 của Bộ Công Thương về xuất khẩu khẩu trang vải

Công văn 2632/BCT-XNK 2020 của Bộ Công Thương về xuất khẩu khẩu trang vải

Ngày 14 tháng 4 năm 2020, Bộ Công Thương ra Công văn số 2632/BCT-XNK về việc xuất khẩu khẩu trang vải. Chi tiết sẽ được Tài liệu Logistics chia sẻ dưới đây

Công văn 2632/BCT-XNK của Bộ Công Thương về xuất khẩu khẩu trang vải

Ngày 28 tháng 02 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 20/NQ-CP về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19.

Trong quá trình triển khai Nghị quyết số 20/NQ-CP, Bộ Công Thương nhận được văn bản của Hiệp hội Dệt May Việt Nam, các Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam và nhiều doanh nghiệp hỏi về việc xuất khẩu khẩu trang vải (bao gồm cả khẩu trang vải kháng khuẩn) và phản ánh những khó khăn trong việc xuất khẩu khẩu trang vải, chủ yếu do khó khăn trong việc phân biệt khẩu trang vải và khẩu trang y tế.

Công văn 2632/BCT-XNK năm 2020

Ngày 27 tháng 3 năm 2020, Bộ Công Thương có văn bản số 2221/BCT-XNK về xuất khẩu khẩu trang vải gửi Bộ Y tế đề nghị sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể phân biệt khẩu trang vải và khẩu trang y tế để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dệt may xuất khẩu khẩu trang vải. lớp học quản trị nhân sự

Ngày 11 tháng 4 năm 2020, Bộ Y tế có văn bản số 2018/BYT-TB-CT gửi Bộ Công Thương về việc phối hợp quản lý mặt hàng khẩu trang. Tại văn bản này, Bộ Y tế thông báo khẩu trang y tế phải đáp ứng yêu cầu của các Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế, đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu và phải có số lưu hành do Sở Y tế cấp. Đối với mặt hàng khẩu trang vải và khẩu trang kháng giọt bắn, kháng khuẩn, đây không phải là trang thiết bị y tế và không thuộc diện phải cấp phép xuất khẩu theo Nghị quyết 20/NQ-CP của Chính phủ.

Bộ Công Thương thông báo quý Tổng cục và Hiệp hội được biết để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

Công văn 2632/BCT-XNK

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *